kas kaybı hangi durumlarda gerçekleşir - Gymsozluk
ölüm ya da çok ciddi hastalık dışında kısa sürede (2 ay) kas kaybı yasamaz, kas içinden glikojen (su) kaybı yaşarsınız.
bu antrenman yapmadığınızda geçerli bir kuraldır. antrenman yapılıyorsa sure 4 katına çıkar.
uzun süreli aç kalımlar veya vücudun gerektirdiği protein alımının çok çok altında protein alımı olursa gerçekleşir kanımca